A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt tư tưởng tháng 10

Sáng ngày 02/10 Huyện ủy Đăk Hà tổ chức buổi sinh hoạt tư tưởng tháng 10, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 thnags cuối năm 2023.

 

Tại buổi sinh hoạt tư tưởng, đã công bố và trao Quyết định tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, thực hiện các chính sách BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tặng Bằng khen của Tổng Giám độc BHXH Việt Nam cho đồng chí Phạm Thị Thương

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, huyện Đăk Hà đã hoàn thành cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước được giao. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 4.290 tỷ đồng, đạt 71,09 % so với kế hoạch và đạt 105,67% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng là 32.144 ha, đạt 101,1% so với kế hoạch. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm kém hiệu quả sang cây trồng lâu năm, phát triển cây ăn quả, cây mắc ca, cây dược liệu… được quan tâm của các cấp chính quyền và đồng thuận của Nhân dân. Đến nay đã có 7/11 xã, thị trấn có sản phẩm tham gia chương trình OCOP và có 19 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận từ 3 sao trở lên. Công tác xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm, chỉ đạo. Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM; Xã Hà Mòn, Đăk Mar đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 7 thôn đã được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 9 thôn Nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/8/2023 là: 594.553,95 triệu đồng. Chi ngân sách đến ngày 31/8/2023 là: 377.182,64 triệu đồng, đạt 53,37% so với nhiệm vụ chi năm 2023. Đến nay, trên địa bàn huyện có 25 HTX, 62 THT/1370 tổ viên, 17 Nhóm hộ đang hoạt động. Công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi được duy trì và giữ vững; toàn huyện có 29/43 đơn vị trường học đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 67,44%. Triển khai Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, huyện đã thành lập 11 Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số xã, 95 tổ công nghệ số cộng đồng tới cấp thôn, làng với 279 thành viên.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ Mùa đạt hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường. Tập trung giải quyết các nội dung còn tồn đọng, kéo dài thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ, xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để quản lý đảm bảo theo quy định. Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất giảm nghèo; hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực gắn với việc xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan