A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thí điểm các mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh tại huyện Đăk Hà đã đạt nhiều kết quả nhất định.

Ký biên bản chuyển giao - tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên về Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương

Thực hiện nghị quyết số 18 của BCH Trung ương, từ năm 2017 đến nay, huyện đã giải thể 01 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; sắp xếp, sáp nhập 45 thôn, TDP; tổ chức lại 05 đơn vị sự nghiệp công lập, 15 đơn vị trường học. Tính đến ngày 31/3/2023, Đảng bộ huyện Đăk Hà có 62 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 45 chi bộ và 17 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy); 100% thôn, TDP có tổ chức Đảng. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, huyện có 05 cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 6 tổ chức chính trị - xã hội; 3 ban chuyên môn của HĐND huyện; 12 cơ quan chuyên môn của UBND huyện; 05 đơn vị sự nghiệp công lập và 38 đơn vị trường học với tổng số trên 1.460 cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đòng chí Nguyễn Thế Quyền - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
trúng cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

Việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh như Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại các xã, thị trấn và Bí thư chi bộ kiểm trưởng thôn, Tổ trưởng TDP… đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần làm sáng tỏ những chủ trương đúng đắn của Đảng khi triển khai các chủ trương sát, đúng, phù hợp với thực tiễn.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan