A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngọk Réo

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọk Réo để nắm bắt, đánh gia kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2023 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngọk Réo

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện.

Theo Báo cáo của Đảng ủy xã, đến Quý II năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 212,642 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,63 triệu đồng.

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt 2.923,1 ha (trong đó, diện tích cây hàng năm đạt 814 ha; diện tích cây lâu năm là 2.108 ha; đàn gia súc 2.400 con; đàn gia cầm 13.700 con; diện tích nuôi trồng thủy sản là 3,0 ha; sản lượng ước đạt 28 tấn. Năm 2023, xã Ngọk Réo được UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch trồng 60 ha rừng sản xuất, qua tuyên vận động đến nay có 104 hộ dân đăng ký với diện tích 144 ha.

Thăm các mô hình cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế

Xã đã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Ngọk Réo giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030. Hiện nay trên địa bàn xã có 01 Hợp tác xã, 01 Tổ hợp tác sản xuất, thu mua hàng nông sản, 39 tổ đổi công giúp nhau sản xuất tại thôn 07/07 thôn; 75% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi, có công trình vệ sinh khép kín; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 98%.

Về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; thôn dân tộc thiểu số nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và Nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững: Xã đã ban hành các kế hoạch, tập trung tuyên truyền cho nhân dân về các nội dung thực hiện trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới để nhân dân hiểu, đồng thuận tham gia; thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, xóa nhà tạm, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp... từ đó góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như nâng cao đời sống người dân. Trong năm 2023, đã triển khai 5 tuyến đường nội thôn, ngõ xóm với tổng chiều dài 1.034m, kinh phí 1 tỷ 052 triệu đồng. Tiếp tục duy trì thực hiện 19 mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, 7/7 thôn có điện chiếu sáng công lộ và hệ thống camera an ninh; có 733 hộ/1.179 hộ đã rào vườn (bằng cây, rào lưới B40 và xây gạch); trên 300 hộ dân trồng hoa giấy phát triển tốt; từng bước hình hình các tuyến đường hoa trên địa bàn. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 02 thôn đạt chuẩn nông thôn mới vùng DTTS năm 2022;

Làm việc với chi bộ thôn Kon Jong

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã chú trọng chỉ đạo tuyên truyền quán triệt các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 – KL/TƯ và chuyên đề tỉnh Kon Tum. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Sau khi tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy xã và ý kiến thảo luận của đoàn công tác, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, UBND, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước.

Nhận định nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, phát triển KT – XH trên địa bàn xã là quá trình lâu dài, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy để nghị Đảng ủy xã tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chú trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và Đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và định hướng nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng chỉ đạo Nhân dân đầu tư, chăm sóc các loại cây cao su, cà phê, mì, lúa nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, tăng thu nhập của người dân. Lãnh đạo trồng rừng, cây Mắc ca, cây ăn quả đạt kế hoạch đề ra. Triển khai các giải pháp đồng bộ để xây dựng xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Triển khai lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sản xuất; tập trung phát triển chăn nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, đổi mới hình thức sinh hoạt và tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là ở khu dân cư bảo đảm hiệu quả, thiết thực; triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, hành động thi đua yêu nước.

Bên cạnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở. Tạo động lực để xã sớm đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất – tinh thần của người dân.

 
 
Đoàn công tác đã đến thăm các mô hình kinh tế, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM

Trong buổi làm việc sáng ngày 11/5, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng DTTS trên địa bàn các thôn Kon Jong và thôn Đăk Têng. Thăm các mô hình sản xuất hiệu quả và khảo sát một số vị trí nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn xã.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan