A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng 100 mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng DTTS

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”, trong quý I năm 2023 huyện Đăk Hà đã xây dựng mới 24 mô hình, nâng tổng số mô hình trên địa bàn huyện lên 100 mô hình ở các lĩnh vực lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút gần 2.200 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Qua đánh giá nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm đã có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến đời sống của Nhân dân, nhất là hộ đồng bào DTTS. Một bộ phận người dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chi tiêu hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của nhà nước vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh.

Tuyên truyền nhân rộng mô hình hiệu quả 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới huyện Đăk Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Lồng ghép hiệu quả cuộc vận động với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan