A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Để đảm bảo môi trường học tập, phát triển toàn diện của trẻ em trong dịp nghỉ hè năm nay, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Đăk Hà đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng DTTS

Huyện Đăk Hà hiện có trên 30.500 trẻ em, chiếm tỷ lệ 36,8% dân số toàn huyện. Trong đó, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 303 cháu; số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: 8.643 cháu. Theo thống kê, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, toàn huyện xảy ra 06 vụ tai nạn thương tích đối với trẻ em. Chủ yếu liên quan đến tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Gây thiệt hại về tính mạng của các nạn nhân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tăng cường sự tham gia của các đoàn thể trong việc tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè

Để tạo điều kiện cho trẻ có môi trường sinh hoạt, học tập và phát triển toàn diện, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cộng đồng trong thực hiện giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em và học sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình, cá nhân trẻ em về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong việc bảo đảm môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, huy động các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Nhất là đối với trẻ em, học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS.


Tác giả: Hà Quốc Mạnh

Tin liên quan