A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024

Chiều ngày 06/6, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc với UBND huyện Đăk Hà để kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, thành phố lần thứ IV năm 2024.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà

Căn cứ Công văn số 1302, ngày 27/7/2023 của Ủy ban Dân tộc và Hướng dẫn số 01, ngày 08/11/2023 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024; xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024. Ban Chỉ đạo Đại hội huyện cũng đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban; ban hành các kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội và kế hoạch công tác đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu về dự Đại hội; xây dựng phương án và thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc huyện lần thứ IV năm 2024 cho cấp xã và các cơ quan, đơn vị cấp huyện. + Bên cạnh đó, đã ban hành các Văn bản chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị ở cấp cơ sở và xét chọn đại biểu đi dự Đại hội, công tác khen thưởng tại Đại hội; phân công tập thể, cá nhân báo cáo tham luận tại Đại hội; tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến UBMTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện đối với danh sách đại biểu đi dự Đại hội và danh sách khen thưởng thuộc khối cơ quan huyện; tổng hợp, trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Đại hội cấp huyện và cấp tỉnh.

Ông Hà Hồng Duy - Phó Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo

Về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động, tuyên truyền: Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội, huyện kết hợp trong sự kiện Đăk Hà ngày mùa và Tuần lễ Văn hóa du lịch năm 2024, đã tổ chức 02 đêm biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng, xoang của đồng bào DTTS, 10 đêm văn nghệ; xây dựng, phát 16 tin bài tuyên truyền về Đại hội; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện và thường xuyên đổi hình ảnh tuyên truyền trên màn hình led tại Trung tâm huyện.

Đồng chí Phạm Thị Thương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trương BCĐ Đại hội các DTTS huyện phát biểu tại buổi làm việc

Để đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024 (Dự kiến tổ chức vào ngày 25/6/2024), BCĐ Đại hội DTTS huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện Chương trình Đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Quyết tâm thư Đại hội và báo cáo chính trị Đại hội (sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy). Xây dựng quy chế, nội quy Đại hội; dự thảo báo có thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội và một số nội dung, kịch bản điều hành Đại hội. Triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội; dự kiến nhân sự và triệu tập tổ phục vụ Đại hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo nơi ăn, ở cho đại biểu và phục vụ Đại hội huyện. Tiếp tục hoàn thiện phóng sự về kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III năm 2019. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa… của Đại hội Đại biểu các DTTS huyện cũng như hiệu quả các chính sách Dân tộc được triển khai trên địa bàn huyện. Góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề Dân tộc trong giai đoạn hiện nay.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan