A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát thực hiện Dự án 8 tại huyện Đăk Hà

Ngày 19/7, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí B’Long Tiến – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình MTQG “Phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại huyện Đăk Hà.

 

Giai đoạn 2022 – 2023 tổng kế hoạch vốn giao thực hiện Dự án 8 thuộc chương trình MTQG  “Phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”, trên địa bàn huyện Đăk Hà là 1 tỷ 088 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 1 tỷ 023 triệu đồng, ngân sách địa phương là 65 triệu đồng. Tính đến ngày 30/6/2023, huyện đã thực hiện giải ngân được 397,9 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Văn Lập - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

UBND huyện Đăk Hà đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ký kết các chương trình phối hợp thực hiện. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động 35 tổ truyền thông cộng đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức 04 lớp tập huấn, 14 chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Lồng ghép hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo, bền vững”; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, xóa bỏ hủ tục, phong tục không còn phù hợp. Nâng cao năng lực, vai trò của phụ nữ trong tham gia hệ thống chính trị. Bên cạnh, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… Qua đó, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà phát biểu làm rõ các nội dung trong triển khai thực hiện

Tại buổi giám sát, các địa phương, đơn vị đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Dự án 8 trên địa bàn như: Đảm bảo kinh phí duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng; Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch đúng với thực tiễn của các địa phương; Việc phân khai kinh phí hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ DTTS nghèo chưa thực sự phù hợp.

Đồng chí Blong Tiến - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát kết luận buổi làm việc tại huyện Đăk Hà

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất, kiến nghị, đoàn giám sát đề nghị huyện Đăk Hà tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương bám sát văn bản triển khai dự án để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đảm bảo Dự án 8 vận hành hiệu quả và thực chất…

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan