A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

Phòng Tư pháp huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức; Người hoạt động không chuyên trách thôn các xã, thị trấn: Bí thư Chi bộ và Ban quản lý thôn, Trưởng, phó các ngành, đoàn thể các thôn, tổ dân phố... và Nhân dân nhằm nâng cao năng lực tiếp cận, thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền giáo dục pháp luật tại cơ sở

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 18/02/2022 của UBND huyện về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và đẩy mạnh thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022... trên địa bàn huyện.

Nội dung tuyên truyền gồm: Luật, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2021, 2022 như: Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng , trọng tâm Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

Hội nghị Tuyên truyền giáo dục pháp luật tại xã Đăk Hring

Ngoài các quy định xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực, các Báo cáo viên đã thông tin, trao đổi về việc nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay như: biết cách tận dụng, sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả để mở mang kiến thức, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa mạng xã hội lành mạnh, tránh bị các thông tin ảo chi phối tác động, góp phần phòng chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả. Phổ biến, tuyên truyền trong gia đình, người thân, bạn bè và Nhân dân nơi cư trú các quy định của Luật An ninh mạng để mọi người nắm, hiểu và không thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh mạng…

 


Tin liên quan