A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà ký kết giao ước thi đua năm 2023

UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng chủ trì. Dự có đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư TT huyện ủy.

Năm 2022 phong trào thi đua trên địa bàn huyện Đăk Hà có bước chuyển biến tích cực, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Đánh giá kết quả năm 2022, có 03 cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 12 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với chính quyền địa phương các xã, thị trấn 4 địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị 
 
 Đồng chí Hà Tiển - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng huyện
 phát động phong trào thi đua năm 2023   

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Duy Khanh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua, vượt khó, phấn đấu thi đua học tập, chiến đấu, lao động và sản xuất. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Đề cao vai trò người đứng đầu trong việc phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích để khen thưởng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo, mô hình mới, nhân tố mới trong lao động, công tác, mang lại hiệu quả cao, đóng góp lớn cho xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Lưu Duy Khanh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị UBND huyện Đăk Hà đã khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2022 cho các tập thể, cá nhân và các cơ quan đơn vị, địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

 
 

 

 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan