A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà có 09 thôn đạt tiêu chí “làng DTTS Nông thôn mới”

Sau 01 năm thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Hà đã có 09 thôn đạt 10 tiêu chí về xây dựng “thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, giai đoạn 2022 - 2025.

 

Đến nay, toàn huyện Đăk Hà có 5 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; 02 xã là Ngọc Wang và Đăk Ui đạt 19/19 tiêu chí; 02 xã được công nhận xã NTM nâng cao; 02 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và có 09 thôn DTTS đạt 10/10 tiêu chí về xây dựng “thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 147, ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 

 

Trên tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước theo phương châm “dân biết dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”, Chương trình MTQG về xây dựng NTM trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Hà đã tạo được sự thống nhất. Làm thay đổi tư duy, nhận thức của người đồng bào DTTS trong việc tự lực, tự chủ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. 

 
 

Bên cạnh đó, việc xây dựng các thôn, làng DTTS Nông thôn mới đã thu hút được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển KT – XH. Bước đầu giúp hình thành các mối liên kết trong sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giúp người DTTS phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao đời sống vật chất tinh thần.

          Trọng Nghĩa

 


Tin liên quan