A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra quân huấn luyện năm 2023

Ngày 01/3, huyện Đăk Hà tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Lễ ra quân huấn luyện của LLVT huyện Đăk Hà năm 2023

Theo đó, Cán bộ chiến sỹ Lực lượng vũ trang, Dân quân tự vệ - dự bị động viên huyện Đăk Hà tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phm chất Bộ đội Cụ H trong tình hình mới; Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, và các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế theo Chỉ thị số 79, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi tình huống; Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 01/3 đến 11/6/2023.

 
Lễ ra quân huấn luyện LLVT huyện Đăk Hà năm 2023

Tại Lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị LLVT huyện đã ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 100% cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng DQTV, DBĐV được huấn luyện theo phân cấp, đảm bảo quân số; 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% xếp loại khá, giỏi.

Qua đợt cao điểm thi đua huấn luyện giỏi, giúp BCH Quân sự huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, kiện toàn cơ quan quân sự, lực lượng DQTV, DBĐV các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng cao. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các phương án, kế hoạch động viên các cấp. Duy trì nghiêm công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, huấn luyện các đơn vị dân quân tự vệ, đơn vị cơ động chiến đấu. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương.

Ký kết giao ước thi đua huấn luyện giỏi năm 2023
Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện chạy việt dã hưởng ứng “Ngày chạy thể thao” của Hội đồng Quân sự thế giới (CISM)

Sau Lễ ra quân huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng DQTV – DBĐV huyện Đăk Hà đã tham gia chạy Olympic hưởng ứng Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) cùng với LLVT trong toàn quốc với chủ đề "Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

                                      Lê Duy Tuấn

 


Tin liên quan