A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của Công an chính quy về xã

Thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Thông báo số 725, ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh.

Công an chính quy xã Đăk La tăng cường bám nắm địa bàn 

Đến nay trên địa huyện Đăk Hà đã điều động gần 70 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ tại Công an xã trên địa bàn huyện. Phát huy vai tò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an chính quy tại các xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT theo từng năm, từng quý, từng tháng, đồng thời tăng cường công tác tuần tra địa bàn, chú trọng đến những khu vực trọng điểm, phức tạp, thường xuyên bám sát địa bàn, gắn bó với nhân dân, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Trong năm 2021 Công an các xã đã tiếp nhận và giải quyết 24 tin báo dấu hiệu tội phạm, phát hiện 21 vụ với 42 đối tượng vi phạm pháp luật, gặp gỡ, giáo dục, rắn đe với hơn 400 đối tượng thuộc diện quản lý qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao, quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan