A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC rừng

Nhằm chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn và ứng biến kịp thời tình trạng cháy rừng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã có văn bản yêu cầu phát huy vai trò gắn với xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương, các đơn vị chủ rừng nếu để xảy ra cháy rừng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống hạn và PCCC rừng tại xã Đăk Long

Văn bản nêu rõ: “Yêu cầu UBND xã, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra cháy rừng, mất rừng mà không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời” và yêu cầu “Dừng tất cả các hoạt động đốt nương rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì vào những ngày có dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các địa phương, các đơn vị chủ rừng khẩn trương rà soát các diện tích rừng phòng hộ, rừng trồng có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án PCCCR trên lâm phần quản lý đã xây dựng. Hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy, đốt dọn đồng ruộng và các xử lý thực bì đúng quy định. Chủ động cập nhật, theo dõi cấp dự báo cháy rừng; Bố trí lực lượng tuần tra, trực 24/24h tại đơn vị, các chốt, trạm, lán, chòi canh lửa, hiện trường... trong các thời kỳ cao điểm nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng không để xảy ra cháy lớn. Trường hợp cần thiết thành lập Chốt BVR tại gốc.


Tin liên quan