A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dân Quân tự vệ khối Huyện ủy và HĐND - UBND ra quân huấn luyện năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2024, Lực lượng Dân quân tự vệ khối Huyện ủy và HĐND - UBND huyện đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024.

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ 2 khối Huyện ủy và HĐND - UBND được học tập, nghiên cứu các nội dung giáo dục chính trị pháp luật và huấn luyện quân sự, với mục tiêu huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ; nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; có khả năng độc lập chiến đấu, phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xử trí các tình huống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động khác của địa phương và cơ quan, đơn vị khi có tình huống xảy ra.

Để chương trình huấn luyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, BCH Quân sự huyện, BCH Quân sự khối Huyện ủy và HĐND – UBND huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu thực tiến của địa phương, duy trì nghiêm kỷ luật. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ đã nắm chắc nội dung kỹ, chiến thuật, vận dụng nội dung đã học vào hoạt động thực tiễn; quản lý chặt chẽ quân số, bảo đảm an toàn tuyện đối về người và vũ khí trang bị./.

Thông qua chương trình huấn luyện, giúp lực lượng tự vệ tại các cơ quan nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; không ngừng củng cố nâng cao nhận thức, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; bảo đảm về an toàn, an ninh trật tự trong xử lý mọi tình huống. Qua đó, nhằm trang bị cho lực lượng tự vệ huyện những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và kỹ năng quân sự, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh về mọi mặt.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan