A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà triển khai tốt công tác bầu cử

Đăk Hà triển khai tốt công tác bầu cử Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, NK 2016-2021 vận động bầu cử.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Đăk Hà đã cơ bản hoàn thành các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy trình, quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba của huyện và của các xã, Thị trấn, đã thống nhất lập danh sách chính thức 60 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổng số người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021 là  515 người. Toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử với 102 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên địa bàn là 37.237 cử tri. UBMTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú thường xuyên đối với 01 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 05 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cử trú thường xuyên trên địa bàn huyện và 72 người có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự tham gia của 3.734 cử tri, 78/78 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Đã tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử, có 540 cử tri tham dự. Hiện huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và đang tiếp tục triển khai lập và công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Thu Hương (Đài TT-TH Đăk Hà)  

Tác giả: Thu Hương (Đài TT-TH Đăk Hà)  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan