Thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà, Đăk Hring, Ngọk Wang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thông báo lần 3).
Thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà, Đăk Hring, Ngọk Wang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thông báo lần 3).
Căn cứ kết quả tổ chức đấu giá thành đợt 2; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà  thông tin về bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà và các xã Đăk Hring, Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, cụ thể như sau: 1. Tài sản đấu giá: 11 thửa ...
Đọc thêm
Thông báo về việc công khai lựa chọn đấu giá tài sản
Thông báo về việc công khai lựa chọn đấu giá tài sản
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, với các nội dung sau:1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đăk Hà; Địa chỉ: TDP 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.2. Đơn vị ...
Đọc thêm