Tiêu đề văn bản Báo cáo Tình hình hoạt động tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Số hiệu 99/BC-HĐND Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan