Tiêu đề văn bản BC Công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Số hiệu 519/BC-UBND ngày 13/6/2024 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan