A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc công khai lựa chọn đấu giá tài sản

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, với các nội dung sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đăk Hà; Địa chỉ: TDP 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

2. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà (được UBND huyện Đăk Hà giao quản lý, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất); Địa chỉ: Số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

3. Tài sản đấu giá: 

Tên tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023

            Diện tích, số lượng, vị trí tài sản đấu giá: Tổng diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất là: 8.029,5 m2, với 22 thửa đất; tại địa bản thị trấn Đăk Hà vả 03 xã (Hà Mòn, Đăk Hring, Ngc Wang ), cụ thể: 

   Tại thị trấn Đăk Hà: Diện tích là:  5.272,5 m2, gồm 15 thửa đất tại 03 vị trí.

   Tại xã Hà Mòn: Diện tích là: 816 m2, gồm 03 thửa đất tại 01 vị trí.

   Tại xã Đăk Hring: Diện tích là: : 526,5 m2, gồm 02 thửa đất.

   Tại xã Ngọc Wang: Diện tích là:  1,414.5 m2, gồm 02 thửa đất, tại 01 vị trí.

Tin liên quan