A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2024

Ngày 25/1, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chủ trì. Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trần Thị Minh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Ngân hàng CSXH huyện tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ nmw 2024

Trong năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động bám sát điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chương trình, dự án của Nhà nước, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội. Góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng  đồng bào DTTS và miền núi; kịp thời rà soát đối tượng, nhu cầu vay, giải ngân nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng chính sách để khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Các thành viên Ban đại diện là chủ tịch UBND xã đã phát huy vai trò kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện công tác tín dụng chính sách đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn của Tổ giao dịch xã, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn được phân công.

Bà Trần Thị Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện chính sách tín dụng của huyện Đăk Hà

Tính đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 567 tỷ 875 triệu đồng (tăng gần 65 tỷ 336 triệu đồng so với năm 2022); doanh số cho vay đạt 127,9 tỷ đồng với 2.823 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là 75 tỷ 704 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Qua đó, Qua đó, đề xuất nhiều biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện các cấp, việc triển khai các chương trình cho vay đảm bảo hiệu quả, kịp thời, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2024 đạt hiệu quả…

Đồng chí Phạm Thị Thương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách năm 2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Tập trung giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được Trung ương và địa phương giao; tập trung nguồn lực, lồng ghép hỗ trợ cho vay các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong vùng đồng bào DTTS.

Phấn đấu duy trì tăng trưởng tín dụng đạt từ 10% trở lên gắn với nâng cao chất lượng ủy thác, hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác trong việc rà soát đối tượng cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình… của Trung ương và địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan