A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng ngày 03/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XVII

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp, các ngành đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 14/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024"; xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển; một số chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy khai mạc Hội nghị

Về triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 huyện Đăk Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập Quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; Tăng cường công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ, giá trị kinh tế cao; Thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2024, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo chi trả cho các đối tượng chính sách được kịp thời, đúng chế độ.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị 1

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác bám nắm cơ sở, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng hoạt động của các các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện. Chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định nhằm sớm triển khai các dự án đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng xã Đăk Long đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng Thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên thảo luận và kết luận Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các hình thức vận động, hướng dẫn người đồng bào dân tộc thiểu số cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết đơn, ý kiến, kiến nghị của công dân. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phát hiện, ngăn ngừa có hiệu quả các vụ việc vi phạm luật Lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận ở cơ sở và các mô hình dân vận khéo; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững"


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan