A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 53 (năm 2024)

Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 53 (năm 2024) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, có chủ đề:“Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”. Chủ đề gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874 – 2024). (Tiếng Anh: “At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit.").

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 05/01/2024 - 15/03/2024 (theo dấu Bưu điện).

Độ tuổi tham gia: Học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi (tính  đến  thời  điểm  gửi  thư tham dự cuộc thi).

Theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm Mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Phong bì cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024).

Xem toàn văn

1.  Thể lệ Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 53.PDF

2. Hướng dẫn của Ban giám khảo đối với Chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 53.PDF


Tin liên quan