A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những quy định luật pháp Quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định)

          IUU (trong tiếng Anh là Illegal, unreported and unregulated fishing, viết tắt là IUU) có nghĩa là khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Đây là hoạt động đánh bắt cá trái với các biện pháp bảo tồn và quản lí ở khắp nơi trên thế giới.

        Theo Hội đồng Liên minh châu Âu (EC), hoạt động này là một trong những hoạt động gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường biển, tính bền vững của các đàn cá và tình hình kinh tế -xã hội của ngư dân. 

       Theo đó, EC ban hành Quy định 1005/20081 có hiệu lực từ ngày 01/10/2010. Mục tiêu của IUU là nhằm thiết lập một thống trên toàn châu Âu (EU) để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị khai thác IUU vào thị trường EU.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và ngư dân về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đồng thời phản bác thông tin sai lệch về công tác phòng, chống khai thác IUU, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sản xuất các sản phẩm truyền thông, thông tin đối ngoại về IUU gồm 06 video clip infographic 2D bằng tiếng Việt và tiếng Anh và 05 ấn phẩm điện tử kết hợp infographic dưới đây:

VIDEO

1. Quy định của Ủy ban Châu Âu về IUU

 

2. Việt Nam nỗ lực tham gia các điều ước quốc tế

 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chống khai thác IUU theo QĐ 81-QĐ-TTg và Công điện 1058-CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

4. Quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác IUU và các trường hợp sản phẩm thủy sản từ khai thác bị từ chối nhập khẩu vào Châu Âu (EU)

5. Quy định về hành vi khai thác IUU trong Luật Thủy sản Việt Nam và tác động bởi cảnh báo thẻ vàng của EC đến Việt Nam

6. Những văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chống khai thác IUU

Link 05 ấn phẩm điện tử kết hợp infographic

https://www.vietnam.vn/nhung-quy-dinh-luat-phap-quoc-te-va-no-luc-cua-viet-nam-trong-viec-go-the-vang-iuu/

 


Tin liên quan