A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất 22 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, Đăk Hring, Ngọk Wang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 22 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn, xã Đăk Hring, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023.

2. Diện tích, số lượng, vị trí tài sản đấu giá: Tổng diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất là: 8.029,5 m2, với 22 thửa đất; tại địa bàn thị trấn Đăk Hà và xã Hà Mòn, xã Đăk Hring, xã Ngọk Wang, cụ thể:

+ Tại thị trấn Đăk Hà: Diện tích là:  5.272,5 m2, gồm 15 thửa đất tại 03 vị trí.

+ Tại xã Hà Mòn: Diện tích là: 816 m2, gồm 03 thửa đất tại 01 vị trí.

+ Tại xã Đăk Hring: Diện tích là: : 526,5 m2, gồm 02 thửa đất.

+ Tại xã Ngọk Wang: Diện tích là: 1,414.5 m2, gồm 02 thửa đất, tại 01 vị trí.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 21/10/2023;

3.2. Địa điểm:

a. Địa điểm 01: Tại Văn phòng của Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum; địa chỉ: Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 21/11/2023.

b. Địa điểm 02: Tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà; Địa chỉ: Số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2023.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ ngày 21/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, số 40 Bùi Xuân Phái, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 24/11/2024 tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà (Sân vận động huyện; Đường 24/3, tổ dân phố 2, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum).

Xem các tài liệu liên quan tại đây: 

Tin liên quan