A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà, Đăk Hring, Ngọk Wang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thông báo lần 3).

Căn cứ kết quả tổ chức đấu giá thành đợt 2Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà  thông tin về bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà và các xã Đăk Hring, Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: 11 thửa đất đấu giá không thành (đợt 2) thuộc tài sản là Quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023.

2. Diện tích, số lượng, vị trí tài sản đấu giá: Tổng diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất là: 5.087,5 m2, với 11 thửa đất; tại địa bản thị trấn Đăk Hà vả 02 xã (Ngọc Wang, Đăk Hring), cụ thể:

+ Tại thị trấn Đăk Hà: Diện tích là: 3.146,5 m2/07 thửa đất.

          + Tại xã Ngọc Wang: Diện tích là: 1.414,5 m2/02 thửa.

+ Tại xã Đăk Hring: Diện tích là: 526,5 m2/02 thửa .

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2024.

3.2. Địa điểm:

a. Địa điểm 01: Tại Văn phòng của Công ty Đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum - Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2024.

b. Địa điểm 02: Tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà - Số 25 đường Hà Huy Tập, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2024.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16 giờ ngày 25/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, số 40 Bùi Xuân Phái, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 29/01/2024 tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà (Sân vận động huyện - Đường 24/3, tổ dân phố 2, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum).

Xem đầy đủ, chi tiết các văn bản tại đây:

        Thông báo số 17-UBND huyện-Về việc thông tin bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 thửa đất (lần 3)

        Quy chế cuộc đấu giá tài sản (11 thửa đất Đăk Hà)

        Thông báo công khai về việc đấu giá tài sản (11 thửa đất Đăk Hà)

        BQL dự án ĐTXD_Thông báo niêm yết công khai 11 thửa đất (đợt 3)


Tin liên quan