A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ xã Hà Mòn - Tiên phong hành động chuyển đổi số

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hà Mòn tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên xã nhà về triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng. Với chức trách, nhiệm vụ và niềm tin mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên xã nhà. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hà Mòn xã chủ động phối hợp và nỗ lực làm mới mình, làm mới hoạt động Đoàn, Hội, Đội… sao cho phù hợp với xu thế phát triển chung cho thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà một trong những cốt lõi của nó là quá trình chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2023

 

Ngày 14/3/2023 tại buổi Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 của Đoàn Thanh niên xã Hà Mòn đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực, bám sát với chủ đề "Tuổi trẻ Hà Mòn tiên phong hành động chuyển đổi số"; cụ thể như: (1) Giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Mòn. (2) Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đăk Hà giới thiệu và tập huấn cho hơn 50 ĐVTN về triển khai "Đăng ký giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến" tại xã; cài đặt các phần mềm ứng dụng hữu ích, tiện lợi khác cho việc triển khai công tác Đoàn – Hội – Đội… 

Triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Hà Mòn tiên phong hành động chuyển đổi số" sẽ là một hành động khởi đầu hứa hẹn nhiều khởi sắc; đòi hỏi sự quyết tâm, chung tay, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành để công cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với người dân trên địa bàn xã. Đây cũng là dịp phát huy được vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ xã nhà trong những vấn đề "mới", "khó" của đời sống kinh tế, xã hội; góp phần mở ra cho những bạn trẻ nhiều cơ hội phát triển, làm việc, cống hiến, khẳng định mình, góp phần kiến thiết, xây dựng và phát triển quê hương xã nhà.

Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã; mỗi bạn đoàn viên thanh niên được tập huấn tại Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 là một tuyên truyền viên tích cực cho việc triển khai công tác "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để giới thiệu, hướng dẫn cho người dân triển khai tốt các ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực có liên quan.
Tiên phong hành động chuyển đổi số của Tuổi trẻ xã Hà Mòn là tiền đề góp phần quan trọng trong việc triển khai một số tiêu chí "khó" như mô hình Khu dân cư thông minh; tỷ lệ người dân giải quyết thủ tục hành chính công qua trực tuyến của Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra mà xã Hà Mòn phải phấn đấu để đạt được trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Đồng chí Trần Thị Yến - HUV, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo

 

 
Hướng dẫn các bạn đoàn viên thanh niên đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

 

Các bạn đoàn viên thanh niên thực hành tạo lập tài khoản trên dịch vụ công quốc gia

Tác giả: Trần Thị Yến

Tin liên quan