A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết hợp tác thực hiện mô hình chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hà Mòn phối hợp Viettel Kon Tum tổ chức Lễ Ký kết hợp tác thực hiện mô hình chuyển đổi số với mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số và xây dựng đồng bộ xã hội số trên địa bàn xã Hà Mòn.

 

 

Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số

Theo đó, với sự hỗ trợ của Viettel Kon Tum, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hà Mòn sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nội dung về Chuyển đổi số trong hạng mục thuộc dịch vụ công như: Biên lai điện tử, ký số điện tử, dịch vụ công điện tử, thanh toán số; Xây dựng hệ thống đáp ứng các giao dịch hành chính số; Kết nối hệ thống thanh toán và trang bị QRCode tại bộ phận một cửa và các đơn vị thu hộ trên địa bàn. Xây dựng tuyến đường, thôn xã không dùng tiền mặt; Tư vấn giới thiệu phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR-Code cho các đơn vị kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hỗ trợ mở tài khoản, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, trang bị ấn phẩm đến các đơn vị kinh doanh, cá nhân kinh doanh. y dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP. Hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng ứng dụng Vneid, dịch vụ công, ví điện tử; thực hiện mua bán hàng hóa bằng phương thức quét mã QR tại tuyến đường không dùng tiền mặt.

 
 
Hướng dẫn cán bộ và nhân dân xã Hà Mòn cài đặt, sử dụng các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng số vào công việc

Bên cạnh đó, xã chú trọng xây dựng hệ thống biên lai điện tử trong hoạt động thu phí/lệ phí; Cung cấp chữ ký số cho cán bộ quản lý và thực hiện ký số trên các nền tảng phục vụ công tác quản lý tại địa phương. Trang bị hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại văn phòng UBND xã Hà Mòn. Hướng dẫn người dân đăng ký và cài đặt ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyển đổi số. Cung cấp chữ ký số công cộng đến người dân, doanh nghiệp phục vụ việc sử dụng các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến… qua đó, xây dựng đồng bộ xã hội số trên địa bàn.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan