A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Đăk Hà - 30 năm xây dựng và phát triển"

 Cuộc thi tìm hiểu "Đăk Hà - 30 năm xây dựng và phát triển"

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tần lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của huyện, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc  giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương;

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng  giáo dục chính trị  đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 -  24/3/2024).

Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà xây dựng kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu " Đăk Hà - 30 năm xây dựng và phát triển" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác học tập và làm việc trên địa bàn huyện.

 

Tác giả: PVHTT


Tác giả: Nguễn Thị Huy

Tin liên quan