A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: Năm dữ liệu số quốc gia: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

Căn cứ Kế hoạch số 1948/KH-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum , Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân bảo đảm sự thành công của Chuyển đổi số.


Tác giả: Nguyễn Thị Huy

Tin liên quan