Tiêu đề văn bản Về việc thông tin bán đấu giá quyền sửdụng đất 11 thửa đất tại thị trấn Đăk Hà và các xã Đăk Hring,xã Ngọk Wang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thông báo lần 3)
Số hiệu 17/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan