Tiêu đề văn bản Giấy phép xây dựng ( Lê Văn Hoàng - Nguyễn Thị Hà)
Số hiệu 35/GPXD-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan