Tiêu đề văn bản Về việc phòng chống, covid-19
Số hiệu 1063 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/07/2021
Ngày hiệu lực 31/07/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan