Tiêu đề văn bản V/v các xã, thôn trên địa bàn vùng DTTS và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành
Số hiệu 72/QĐ-TTg Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/01/2021
Ngày hiệu lực 16/01/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan