Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
Số hiệu 712/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/08/2021
Ngày hiệu lực 11/08/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan