Tiêu đề văn bản Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu 27/01/2021 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/01/2021
Ngày hiệu lực 27/01/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan