Tiêu đề văn bản Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Số hiệu 98/2023/NĐ-CP Cơ quan ban hành Chính phủ
Phạm vi Toàn quốc Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị định Người ký Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan