Tiêu đề văn bản Luật thi đua, khen thưởng
Số hiệu 06/2022/QH15 Cơ quan ban hành Quốc hội
Phạm vi Toàn quốc Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Luật Người ký Vương Đình Huệ
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan