Tiêu đề văn bản Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Số hiệu 46-NQ/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan