Tiêu đề văn bản Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số hiệu 70-KL/TW Cơ quan ban hành Ban chấp hành TW Đảng
Phạm vi Toàn quốc Ngày ban hành 09/03/2020
Ngày hiệu lực 09/03/2020 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký Trần Quốc Vượng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan