Tiêu đề văn bản Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số hiệu 27-CT/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Trương Thị Mai
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan