Tiêu đề văn bản Về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND huyện Đăk Hà 6 tháng cuối năm 2021
Số hiệu 17/TTr-TTHĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan