Tiêu đề văn bản V/v thông qua Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số hiệu 16/TTr-TTHĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan