Tiêu đề văn bản Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của TT HĐND huyện
Số hiệu 48/BC-TTHĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan