Tiêu đề văn bản Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026
Số hiệu 10/KH-TTHĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan