Tiêu đề văn bản Thông báo: thời gian địa điểm giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện
Số hiệu 33/TB-ĐGS Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký nguyễn Đình Lê
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan