Tiêu đề văn bản Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu 43/TB-TTHĐND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Đặng Thế Quyết
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan