Tiêu đề văn bản Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa VII
Số hiệu 120-KH/TU Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký A Pớt
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan