Tiêu đề văn bản Kế hoạch 128-KH/TU, ngày 05/02/2024 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện KL số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của BCT về thực hiện NQ số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Số hiệu 128-KH/TU Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phạm vi Tỉnh Kon Tum Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký A Pớt
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan