Tiêu đề văn bản V/v xin ý kiến về nội dung, hình thức maket tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương năm 2021
Số hiệu 05/TTr-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/01/2021
Ngày hiệu lực 04/01/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan