Tiêu đề văn bản Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025
Số hiệu 619/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan